Arts gràfiques

Grafime pot ser la teva solució per a les qüestions d’arts gràfiques. Coordinem projectes editorials, des de la simple impressió fins als processos productius més complexos i exigents amb l’experiència i la capacitat per a controlar tot el flux de treball: preimpressió, impressió i manipulació. D’aquesta manera podem col·laborar amb els nostres clients en la seva producció editorial i alliberar-los de diverses tasques com ara l’adquisició de paper, la revisió de plòters o del control a peu de màquina de la impressió i l’enquadernació.

Estem atents a l’evolució ràpida i constant que viu el sector de la impressió per poder oferir les noves possibilitats que es desenvolupen tant en el terreny de la impressió digital, com també en l’àmbit de la fotomecànica, el desenvolupament del CTP o la generació simultània de documents per a les arts gràfiques i Internet a partir dels estàndards PDF o html.

I sempre amb el rigor i el compromís de complir els terminis d’entrega pactats.

Projectes destacats

Portafoli →