historia_libro_grafime_4

L’interès per la cultura

Durant els anys foscos de l’Edat Mitjana gran part de la població no té accés al món de la cultura, del qual només gaudeixen la classe política i la religiosa. Poc a poc, però, el llibre penetra en el món secular, la qual cosa afavoreix el sorgiment de tallers amb escrivans professionals. A més, a l’ombra de les universitats, es desenvolupa una petita xarxa de llibreters i copistes. El llibre deixa de ser un objecte de luxe i lentament esdevé un producte més comercial. Aquest fenomen implica que disminueixi l’ornamentació en els exemplars, que les lletres deixin d’estar decorades i que la cal∙ligrafia evolucioni i aparegui la lletra minúscula, més ràpida d’escriure.

Escribe un comentario