En el segle xx també s’han dissenyat tipografies inspirades en les romanes antigues. La Minion és un exemple d’aquest estil de lletra. Dissenyada per Robert Slimbach als anys noranta, aquesta és una tipografia de gran bellesa i llegibilitat, i de clara inspiració cal·ligràfica. A més, la Minion va ser desenvolupada en el nou format OpenType i ...

Llegir més →