Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que el lloc i el domini grafime.com pertanyen a GRAFIME DIGITAL, S.L., amb domicili al carrer Mallorca 1, 1a planta despatx 4 b 08014 Barcelona, tel. + 34 93 423 71 68. El CIF de GRAFIME DIGITAL, S.L. és B-59892794. Aquesta societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tomo 21228, Foli 19, Fulla B-20870, Inscripció 1.Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, tant el noms comercial Grafime, els logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes que figuren a l’apartat de Catàleg o altres elements, així com l’estructura del lloc Web, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei, drets que els usuaris del web han de respectar. GRAFIME DIGITAL, S.L. els comunica per mitjà del seu lloc web amb la finalitat de fer publicitat de les seves activitats, i únicament poden ser utilitzats amb aquest finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de GRAFIME DIGITAL, S.L.

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquest lloc web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. GRAFIME DIGITAL, S.L. no es responsabilitza dels errors u omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a grafime.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular del lloc fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. GRAFIME DIGITAL, S.L. no podrà ser considerada responsable per cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella s’hi facilita.

Protecció de dades
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal GRAFIME DIGITAL, S.L. informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de tractament. Seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a GRAFIME DIGITAL, S.L. per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de GRAFIME DIGITAL, S.L. amb el consentiment dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ.

Autorització per a enllaçar amb grafime.com
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços (links) amb aquest lloc sempre que es realitzi amb la pàgina d’inici. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant la URL i/o el nom de l’empresa, però no el logotip de Grafime ni cap disseny gràfic que hi figuri. No s’autoritzen presentacions del contingut d’aquest lloc en finestra o marc aliè a GRAFIME DIGITAL, S.L. (framing).