Manipulació

Tenim experiència en la coordinació dels processos de manipulació més exigents. Estoigs per a llibres, carpetes per a manuals multiidiomes, aplicació de gravats o enquadernacions en tela. Són processos complexos en què l’experiència esdevé un factor determinant per aconseguir el millor acabat del producte.

Projectes destacats


Portafoli →