Preimpressió

Un dels processos clau en l’àrea d’impressió és la verificació i la preparació dels documents per enviar a l’impremta. Aquest procés implica el control sobre elements clau de qualsevol producte imprès:

  • La tipografia
  • El color
  • Les imatges

Tenim en compte totes les exigències tècniques que se’ns demana per a la preparació de fitxers que han de ser enviats a imprenta. La tipografia del document ha d’estar correctament incrustada per evitar errors en el moment de la impressió. Conèixer la teoria del color aplicada a la impressió (quatricomia enfront de RGB, tintes planes, incrustació de perfils, etc.) també ens permet assolir els millors estàndards de qualitat. Un bon coneixement dels programes de maquetació ens ajuda a minimitzar els errors i garantir una òptima impressió.

Projectes destacats


Portafoli →