claude_garamond_grafime_2015

Primer dissenyador de tipografies

Nascut a finals del segle XV a França, és el primer tipògraf que es va especialitzar en el disseny, gravat i fundició de tipus. Va obtenir un ampli reconeixement en la seva època per la seva delicadesa en el procés global de producció editorial i es va convertir en tipògraf real a la cort del Francesc I. L’excel·lència de les seves tipografies perviu avui dia a través del seu redisseny per part de fundicions digitals. A més, la tipografia Garamond, en les seves diferents versions, continua sent una de les fonts més utilitzades en disseny editorial.

Escribe un comentario