Grafime_Gillsans

Què faríem sense les tipografies de pal sec? Aquestes lletres, també conegudes com sans serif, apareixen a finals del segle XVIII però la seva incorporació al disseny editorial no serà fins al segle XX. Sense cap mena de dubte la precursora d’aquest tipus de lletres és l’Akzidenz Grotesk i a partir d’aquesta se’n dissenyarien de noves. Volem destacar la Gill Sans per la seva peculiaritat. Va ser dissenyada per Eric Gill i la gran personalitat d’aquesta tipografia –una pal sec de clara influència cal·ligràfica– fa que encara avui es continuï utilitzant.

Escribe un comentario