Grafime_minion

En el segle xx també s’han dissenyat tipografies inspirades en les romanes antigues. La Minion és un exemple d’aquest estil de lletra. Dissenyada per Robert Slimbach als anys noranta, aquesta és una tipografia de gran bellesa i llegibilitat, i de clara inspiració cal·ligràfica. A més, la Minion va ser desenvolupada en el nou format OpenType i és un bon exemple de les grans possibilitats que ofereixen les versions «pro» que inclouen una gran varietat de caràcters. Un ús intel·ligent i acurat d’aquesta lletra pot millorar la composició de qualsevol text.

Escribe un comentario