Edició digital

En l’actualitat el paper ha deixat de ser l’únic format utilitzat per a la presentació d’un producte editorial. L’estàndard PDF, però també l’aparició de l’ebook en els seus diferents formats (epub o mobipocket), l’aplicació de la tecnologia flash i de l’html per a la producció de llibres electrònics, o el desenvolupament d’aplicacions per a tauletes són alguns dels nous formats en els quals ens hem introduït. A través de Grafime Digital donem servei a les necessitats de digitalització dels nostres clients:

Grafime Digital evoluciona de la mà del sector editorial i serveix de suport als nostres clients per afrontar els canvis tecnològics que es produeixen en el món del llibre.

Projectes destacats

Portafoli →