Publicacions per a tauletes

Llibre digital J&CLes àmplies possibilitats que suposen les revistes digitals obren un nou camp a explorar en el sector editorial. La irrupció de les tauletes ens ha generat noves formes de maquetació. Amb la renovació i l’actualització constant dels programes de maquetació, així com la formació adequada, ens ha permès iniciar-nos en la conversió de revistes maquetades fins ara per a format paper en publicacions digitals per a tauleta utilitzant la plataforma d’Adobe Digital Publishing.