Altres serveis editorials

El procés de producció editorial és força ampli i complex, inclou diferents fases i des de Grafime podem ser un bon complement per a la teva feina:

  • Elaborem continguts adaptats a diferents projectes editorials
  • Redactem textos
  • Fem traduccions
  • Corregim els textos: estil, científica i ortotipogràfica
  • Duem a terme l’edició gràfica i la selecció d’imatges
  • Preparem els documents per enviar-los a la impremta
  • Digitalitzem fons