PROGRAMA DE MAQUETACIÓ. Programa informàtic que facilita la compaginació per ordinador. Hi ha diversos tipus, amb qualitats diferents; per exemple, el PageMaker, el QuarkXPress, l’InDesing, el Ventura o el FrameMaker. Quan a final dels anys setanta va aparèixer l’autoedició, es van imposar uns programes que van revolucionar la producció editorial, com el PageMaker o el Freehand. ...

Llegir més →

PROVA OZALID. Còpia d’originals translúcids (els fotolits muntats sobre astralons) en paper o pel·lícula diazoica. S’obté abans de gravar en planxa i es destina a una darrera revisió del client abans de la tirada. La darrera prova que vèiem abans d’entrar en màquina eren els ozalids, caracteritzats per l’olor d’amoníac que desprenien i el seu color ...

Llegir més →

FOTOLIT. Clixé fotogràfic, generalment positiu, que reprodueix el text, les il·lustracions o totes dues coses, obtingut sobre pel·lícula, utilitzat en òfset i gravat en relleu per a la insolació. (També s’anomena pel·lícula). Amb la tecnologia del «Computer To Plate» (CTP) el fotolit ha passat pràcticament a la història, tot i que en els arxius de la ...

Llegir més →

LLETRA TRANSFERIBLE. Lletra o signe adherit a un suport transparent o semitransparent que es transfereix a un altre suport mitjançant pressió manual. Durant molt de temps «Letraset» va ser el sistema emprat per rotular i consistia a adherir lletres en qualsevol superfície. «Letraset» també era una bona eina per corregir els errors que es detectaven a ...

Llegir més →

AERÒGRAF. Aparell en forma de llapis o pistola que serveix per pulveritzar pintura mitjançant aire a pressió sobre una superfície. S’utilitza en disseny gràfic i per retocar fotografies. Amb l’aparició de les primeres versions del Photoshop, l’aerògraf va caure en desús. Els efectes que es creaven amb aquesta eina ja es podien generar amb programes informàtics. Les definicions ...

Llegir més →

Página 1 de 2 1 2 »