Per què es creen les sangries? La sangria és el blanc amb què s'inicia la línia o el grup de línies que es sangren en un paràgraf. El seu orígen també està relacionat amb el calderó ja que aquest, en un principi, es dibuixava amb finalitats decoratives. A més, com que les primeres impremtes només imprimien ...

Llegir més →

Símbol que apareix en programes de tractament de textos. ¶ És un signe ortogràfic en forma de «p» invertida. ¶ També s'anomena antígraf. ¶ Aquest signe ja s'utilitzava en els primers incunables per a indicar que a partir del lloc on apareixia començava un nou paràgraf, però sense fer cap punt i a part ¶. Era una ...

Llegir més →

PROGRAMA DE MAQUETACIÓ. Programa informàtic que facilita la compaginació per ordinador. Hi ha diversos tipus, amb qualitats diferents; per exemple, el PageMaker, el QuarkXPress, l’InDesing, el Ventura o el FrameMaker. Quan a final dels anys setanta va aparèixer l’autoedició, es van imposar uns programes que van revolucionar la producció editorial, com el PageMaker o el Freehand. ...

Llegir més →

PROVA OZALID. Còpia d’originals translúcids (els fotolits muntats sobre astralons) en paper o pel·lícula diazoica. S’obté abans de gravar en planxa i es destina a una darrera revisió del client abans de la tirada. La darrera prova que vèiem abans d’entrar en màquina eren els ozalids, caracteritzats per l’olor d’amoníac que desprenien i el seu color ...

Llegir més →

FOTOLIT. Clixé fotogràfic, generalment positiu, que reprodueix el text, les il·lustracions o totes dues coses, obtingut sobre pel·lícula, utilitzat en òfset i gravat en relleu per a la insolació. (També s’anomena pel·lícula). Amb la tecnologia del «Computer To Plate» (CTP) el fotolit ha passat pràcticament a la història, tot i que en els arxius de la ...

Llegir més →

Página 1 de 2 1 2 »