Els primers copistes El primers llibres van sorgir durant l’Edat Mitjana, en un procés lent i feixuc en el qual apareix la figura del copista. Aquests llibres s’elaboraven als monestirs i els monjos, especialitzats en l’art de l’escriptura, eren els encarregats de copiar les obres en unes sales especials anomenades scriptorium. Una figura rellevant en aquest ...

Llegir més →

LA NECESSITAT DE L'HOME DE COMUNICAR-SE Sempre hem tingut la necessitat de comunicar-nos. Al començament, ho fèiem amb sons i el coneixement es transmetia oralment de generació en generació. Després, l’home primitiu va començar a dibuixar a les coves tot allò que el rodejava, encara que d’una manera molt representativa i rude, i així es va ...

Llegir més →

PER A QUÈ S'UTILITZAVEN ELS FOTÒLITS? Clitxé fotogràfic, generalment en positiu, que reproduïa el text, les il·lustracions o tots dos alhora, obtinguts sobre pel·lícula i utilizats en la impressió en òffset per a la insolació sobre les planxes.

Llegir més →

Què diferencia una versaleta d'una majúscula? Les versaletes són les lletres que tenen forma de majúscules pero amb una mida lleugerament superior que el de la minúscula del mateix cos. També s'integra millor amb les minúscules, enfront de la majúscula que pot destacar massa.

Llegir més →

PORTADA O COBERTA? Mentre que la coberta és la part exterior d'un llibre enquadernat en tapa, la portada és la pàgina impar al començament del llibre a on es fa constar el nom de l'autor, el títol de l'obra i el subtítol, si en porta, i el peu editorial. La portada es considera la pàgina més important del ...

Llegir més →

Página 1 de 6 1 2 3 4 5 » ... Última »